CAMBIA O CLIMA?
SE QUEIMAMOS QUENTAMOS
AUGA E CAMBIO CLIMÁTICO
O LIXO TAMÉN QUENTA
COMO AFECTAN OS CAMBIOS NO CLIMA ÁS ESPECIES E AOS ECOSISTEMAS?
O CLIMA NA PAISAXE, NA ORDENACIÓN DO TERRITORIO E NO TURISMO
MEDIO RURAL E CLIMA
MEDIO URBANO E CLIMA

Terceiro día de Climántica Intercambios: enerxía no ITER e sostibilidade dos océanos en Adeje

 


O terceiro día do intercambio Galicia – Canarias, mércores 26 de novembro, estivo dedicado a actividades de análise, reflexión e debate sobre a mitigación do cambio climático no ITER, e tamén a analizar a sostibilidade dos océanos co proxecto Oceános Sostibles do Concello de Adeje.

As actividades no ITER iniciáronse coa análise de proxecto Illa Sostible que ten como finalidade obter o 100% da electricidade coa enerxía renovable. A viabilidade do proxecto sopórtase no feito de na illa vivan solo 11.000 habitantes.

Expúxose que de non chegar a poñerse en marcha este proxecto, no ano 2025 a demanda de combustibles fósiles na illa aumentaría en máis do 50%, e que a demanda xeral de enerxía sería máis do 30%. Para facer fronte a estas necesidades, no marco da mitigación do cambio climático, dentro de un ano estarán en marcha 5 aeroxeneradores e un centro hidroeléctrico que utilizará a auga bombeada polos aeroxenarodores para deixala caer en turbinas. A este sistema mixto de enerxía eólica e hidráulica van a sumarlle sistemas de enerxía solar e da utilización do hidróxeno como vector.

Nesa liña de argumentación concluíse que na actualidade para obter a mesma potencia as enerxías renovables teñen un custo superior que os combustibles fósiles. Pero tamén que a favor do proxecto, está o feito de que co paso de tempo os combustibles fósiles tenden a subir de prezo e as enerxía renovables a baixalo ata chegar a igualarse, coas vantaxes derivadas da mitigación do cambio climático.

Outra vantaxe neste reto é que en El Hierro hai pouco turismo, polo que non hai demasiados desfases entre a poboación residente e a poboación total. Pola contra, abordar un reto desta natureza en Tenerife é moito máis complexo, pois é unha illa na que residen un millón de persoas e que chega a recibir catro millóns de visitantes ao ano.

Propúxose tamén un coloquio para buscar outros factores que inflúen na concreción do proxecto, ademais da poboación residente e visitante. Nese coloquio os alumnos apuntaron o relevo, o clima, intereses políticos, económicos, conflitos empresariais con outros sectores como poden ser os das enerxías fósiles, impactos como os acústicos e visuais, porcentaxe de terreos protexidos que en Canarias representan máis do 40%, con catro parques nacionais.

Reflexionouse sobre o feito de que a realidade actual das illas é totalmente diferente á que se propón no proxecto Illa Renovable de El Hierro, pois a enerxía de Canarias procede nun 90% das enerxías fósiles e dun 10% das renovables, unha tendencia totalmente contraria aos principios de mitigación do cambio climático.

Comentouse que para aumentar a dimensión de mitigación do cambio climático naceu en 1990 o Instituto Tecnolóxico e das Enerxías Renovables (ITER), que na actualidade contempla SOLTEN un parque fotovoltaico con máis de 20 Ha (20 campos de fútbol). Tamén hai 26 aeroxeneradores que ao ser antigos, son menos eficientes no seu conxunto que os 5 que se van a instalar en El Hierro. A enerxía renovable obtida no parque equivale a 80 GW/h que abastece a 80.000 persoas, impedindo a emisión á atmosfera de 40.000 Tm de CO2.

A partires deste dato abordouse un debate sobre a contradición desta aposta polas renovables das prospeccións petrolíferas que se iniciaron a semana pasada. Concluíse que estas estaban entrando en contradición coa estratexia 20, 20, 20 da Unión Europea, por canto a que se dificulta reducir un 20% do uso dos combustibles fósiles.

Aínda que os alumnos apostaron polo uso das renovables, mencionaron a importancia de diminuír o impacto deste tipo de instalacións, en especial no referido á enerxía eólica. Entre as alternativas que apareceron, destacou a incorporación de tecnoloxías destinadas á emisión de ultra - sons.

Entre as análises feitas durante o paseo tecnolóxico destacaron as relativas á importancia da enerxía solar térmica para a mitigación do cambio climático. Aquí analizouse o funcionamento dun forno solar, observándose a súa capacidade de converxencia dos raios solares para prender lume nun papel. A partires desta observación, destacouse que un equipo que custa do orde de 80 euros sexa moi útil en comunidades con dificultade para acceder á enerxía.

Tamén se analizou o funcionamento dun desalinizador solar, mostrando o sistema para evaporar da auga do mar sobre cristais que están colocados de tal xeito que fan converxer a auga doce nun sistema de colectores.Sobre este equipo, concluíse a súa importancia para a mitigación do cambio climático en rexións climáticas que require de desalinización da auga do mar.

Unha tarde en Adeje co proxecto Oceános sostibles


Pola tarde o director técnico da asociación Oceános sostibles presentou o proxecto de recuperación do ecosistema dos fondos costeiros de Adeje, no marco da potenciación do turismo verde. Previamente a Concelleira de Medio Ambiento dou a benvida e marcou as liñas estratéxicas nas que o Concello está a encadrar este proxecto.

Na presentación fíxose mención ao o inicio do proxecto no 2004 eliminando a superpoboación de ourizos que impedían o desenvolvemento de vexetación nos fondos mariños. Explicou como esa superpoboación tiña a orixe na eliminación por sobre - pesca de predadores do ourizo, entre os que destacou a eliminación dos tamborís. O director técnico describiu a través de imaxes secunciadas dos cambios no fondo como foi evolucionando a sucesión nestes últimos 10 anos para chegar ao ecosistema diverso actual.


Comentarios:
 
  • Sintaxis HTML: Deshabilitado
  •  
  •  
Bajo el patrocinio de la UNESCO

Últimas entradas

Categorías

Buscar

pinguino
pinguino